contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Statsvetenskap / Internationella relationer

Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat Internationaler Austausch 

Arbetsområde: Avdelningen ”Internationaler Austausch“ ansvarar för verksamhet i Nordrhein-Westfalen som rör internationella utbyten. Här har vi haft flera nöjda studenter.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar statsvetenskap/internationella relationer på ett referat som har många internationella kontakter. Administrativa uppgifter som att skriva brev och förbereda material varvas med deltagande i informationstillfällen och exkursioner. Du bör ha relativt goda kunskaper i tyska. 

 

Bezirksregierung Düsseldorf – Geschäftsstelle für EU-Projekte

Arbetsområde: Avdelningen för EU-projekt bistår lärarkåren med information, expertis och projekthandledning kring utbildningsmöjligheter och utbildningsprojekt inom EU.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar statsvetenskap/internationella relationer.

 

Europe Direct Informationszentrum Köln

Arbetsområde: Europe Direct är EU:s kontaktcentrum, vars uppgift är att svara på frågor om EU i regionen Köln/Bonn.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter i form av korrespondens, marknadsföring av events, kontorsuppgifter mm. En passande plats för dig som studerar statsvetenskap 

 

Europe Direct Informationszentrum Duisburg

Arbetsområde: Europe Direct bedriver även verksamhet i Duisburg, där de informerar och svarar på frågor om EU och europeiska projekt.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar statsvetenskap

 

Nordis - Agentur für Kommunikation

Arbetsområde: Marknadsföringsagentur i Essen med tyngdpunkt på marknadsföring av Skandinavien. Nordis ger ut Svenska Handelskammarens tidning Schweden Aktuell, som behandlar teman som politik, näringsliv och kultur. Teamet är litet och förståelsen för språkliga problem stor.

Arbetsuppgifter: Redaktionellt arbete med Schweden Aktuell, skriva artiklar till en Skandinavienportal mm. Fördelen med denna plats är att du får skriva många artiklar och notiser på tyska som publiceras i tidningen eller på portalen. Som praktikant bör du ha en bakgrund inom exempelvis samhällsvetenskap, statsvetenskap eller journalistik.