contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Arkeologi / Restaurering / Arkiv / Bibliotek

Arkeologi / Restaurering

 

LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Arbetsområde: LVR i Bonn är en myndighet, vars uppgift är att företa och övervaka utgrävningar, bärgning och restaurering av fornminneslämningar.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter på kontoret i Bonn för dig som studerar arkeologi.


LVR - Amt für Denkmalpflege im Rheinland

Arbetsområde: LVR strax utanför Köln ägnar sig bl a åt registrering, dokumentering och restaurering av kulturminnen.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter i restaureringsverkstaden för dig som studerar restaurering.

Arkiv / Bibliotek

 

Archiv des Jugendhauses Düsseldorf

Arbetsområde: Arkiv i Düsseldorf knutet till katolskt ungdomsarbete

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar t ex arkivkunskap


Henkel KGaA Konzernarchiv

Arbetsområde: Storkoncernen Henkels egna arkiv

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar t ex arkivkunskap


Filmmuseum Düsseldorf

Arbetsområde: Düsseldorfs filmmuseum grundades 1979. Dess bibliotek innehåller litteratur och andra medier om filmens historia, med tonvikt på film i Düsseldorf och Nordrhein-Westfalen, filmproduktion, muséets utställningar mm.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter som rör det dagliga arbetet i biblioteket för dig som studerar till bibliotekarie.