contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Väg och Vatten / Energi / Miljö och Skog

IMPLENIA

Arbetsområde: Implenia är en internationell byggkoncern med projekt över hela världen. I Düsseldorf har de ansvarat för att bygga en helt ny tunnelbanelinje.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för väg- och vatteningenjörer. För denna plats krävs goda kunskaper i tyska.

 

NATURSTROM

Arbetsområde: Företaget NATURSTROM, med huvudkontor i Düsseldorf, är ett energibolag som erbjuder miljövänlig el.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter och projekt för dig med en akademisk bakgrund inom marknadsföring eller miljö på avdelningen för produktmarknadsföring.

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)

Arbetsområde: DEG är dotterbolag till KfW Bankengruppe med kontor i Köln. Syftet med verksamhet är att hjälpa privata företag som vill investera i utvecklingsländer.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar företagsekonomi, gärna med komplettering/inriktning väg- och vatten/samhällsbyggnad eller energi/miljö. Du bör ha mycket goda kunskaper i tyska.

  

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

Arbetsområde: Tvärvetenskapliga forskningsprojekt rörande klimat, miljö och energi

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar t ex miljöteknik eller energisystem.

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)

Arbetsområde: LANUV i Essen bedriver epidemiologiska studier rörande tungmetaller, PBC, dioxiner och tioxiner mm.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar t ex miljöteknik eller miljö- och hälsoskydd. Tidigare studenter hade möjlighet att följa med på diverse uppdrag.

 

Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf

Arbetsområde: Arbete med frågor rörande klimat, energi och miljö

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar t ex miljöteknik eller miljö- och hälsoskydd

 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Arbetsområde: På DLR i Köln finns ett forskningscentrum som bl a är specialiserade på solenergi.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar exempelvis energi- och miljöteknik.

 

Verband Deutscher Papierfabriken e.V. (VDP)

Arbetsområde: Till VDP hör 104 företag som verkar inom den tyska pappersindustrin, Europas största. Förbundet i Bonn representerar över 90 procent av branschen.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för en jägmästare inom något av följande områden: råvaror (primärfibrer), fibrer, pappersmassa.