contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Naturvetenskap

BIOTEKNIK & BIOLOGI


Universitätsklinikum Düsseldorf

Arbetsområde: Instituten på universitetskliniken i Düsseldorf verkar inom en lång rad arbetsområden, däribland DNA, toxikologi, forensisk medicin och antropologi. Under länken "Direkt zu den Instituten" på hemsidan ser du hela bredden.

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar kemi, biologi eller bioteknik. Vi ber dig rangordna de institut du finner mest intressanta.

 

Solenis Technologies Germany

Arbetsområde: Solenis är ett kemiföretag i Krefeld med kunder inom bla pappersindustri, gas och gruvdrift. Företaget är indelat i avdelningar för mikrobiologi, vatten och organisk kemi.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som har studerat bioteknik eller kemi och har labbvana


Charles River Biopharmaceutical Services

Arbetsområde: Biotechföretag som bland annat ägnar sig åt utveckling av nya biotechprodukter 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar bioteknik och har labbvana.


KEMI

 

Henrich-Heine-Universität Düsseldorf

Arbetsområde: På universitetets naturvetenskapliga fakultet arbetar 18 professorer med undervisning och forskning inom kemi.

Arbetsuppgifter: Forskningsprojekt för studenter med labbvana.


Max Plank Institut für Eisenforschung

Arbetsområde: Institutet, som till ena hälften finansieras av det tyska näringslivet och till den andra av tyska staten, bedriver interdiciplinär forskning kring järn, stål och liknande ämnen. Fysikaliska och kemiska processer och reaktioner samt utvecklandet av nya material står i centrum för verksamheten.

Arbetsuppgifter: Projektarbete inom ovanstående område. Institutet erbjuder spännande praktikplatser inom områdena kemi, fysik, matematik, metallurgi och mekanik.


Universitätsklinikum Düsseldorf

Arbetsområde: Instituten på universitetskliniken i Düsseldorf verkar inom en lång rad arbetsområden, däribland DNA, toxikologi, forensisk medicin och antropologi. Under länken "Direkt zu den Instituten" på hemsidan ser du hela bredden.

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar kemi, biologi eller bioteknik. Vi ber dig rangordna de institut du finner mest intressanta.

 

Solenis Technologies Germany

Arbetsområde: Solenis är ett kemiföretag i Krefeld med kunder inom bla pappersindustri, gas och gruvdrift. Företaget är indelat i avdelningar för mikrobiologi, vatten och organisk kemi.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som har studerat bioteknik eller kemi och har labbvana

FYSIK


Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Arbetsområde: DLR i Köln är Tysklands nationella centrum för flyg och rymd. DLR är sysselsatta inom ett brett spektrum av forskning och utveckling inom flyg, rymd och energi. Efter en sammanslagning med den tyska rymdstyrelsen (DARA) 1997 styr också DLR det tyska rymdprogrammet på uppdrag av den tyska regeringen.

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för exempelvis fysiker, elektroingenjörer, maskiningenjörer, flygingenjörer, miljöingenjörer och dataingenjörer


Max-Planck-Institut für Eisenforschung

Arbetsområde: Institutet, som till ena hälften finansieras av det tyska näringslivet och till den andra av tyska staten, bedriver interdiciplinär forskning kring järn, stål och liknande ämnen. Fysikaliska och kemiska processer och reaktioner samt utvecklandet av nya material står i centrum för verksamheten.

Arbetsuppgifter: Projektarbete inom ovanstående område. Institutet erbjuder spännande praktikplatser inom områdena kemi, fysik, matematik, metallurgi och mekanik.