contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Datateknik / IT

DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

Arbetsområde: DLR i Köln är Tysklands nationella centrum för flyg och rymd. DLR är sysselsatta inom ett brett spektrum av forskning och utveckling inom flyg, rymd och energi. Efter en sammanslagning med den tyska rymdstyrelsen (DARA) 1997 styr också DLR det tyska rymdprogrammet på uppdrag av den tyska regeringen.

Arbetsuppgifter: Projektarbete som innefattar programmering, simuleringar mm. DLR tar gärna emot dig som studerar data, IT eller systemvetenskap. 

 

till.net 

Arbetsområde: IT-företag i Köln som arbetar med företagsbaserade IT-lösningar och E-Commerce 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter inom området data/IT