contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Tyska i Praktiken2.jpg

Praktikplatslista

På våra kurser som innehåller praktik tillbringar du måndag till torsdag på en tysk arbetsplats. Här har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i tyska genom praktisk övning, samtidigt som du skaffar dig internationell arbetslivserfarenhet.

 

HUR FÅR JAG RÄTT PRAKTIKPLATS?

Vår ambition är att erbjuda en utvecklande praktikplats i Tyskland som svarar mot din studiebakgrund eller dina intressen. Vi kan dock ej på förhand garantera att du tilldelas ett visst specifikt företag. Praktikplatslistan aktualiseras kontinuerligt i och med att vi ständigt knyter nya kontakter, samtidigt som det kan hända att vissa platser inte står till förfogande under en tid. Det är viktigt för oss att matcha rätt kursdeltagare med rätt praktikplats.   

Du som har tagit studenten och eventuellt läst någon enstaka högskolekurs kan välja bland flertalet allmänna kommunikativa praktikplatser inom många olika områden. För övriga (yrkesorienterade) platser önskar företagen att du har studerat minst 1,5 år på ett högskole-/universitetsprogram. Om ditt studieområde inte nämns i listan tar vi gärna emot egna förslag och önskemål. Observera att de språkliga kraven för de yrkesorienterade praktikplatserna ofta är något högre.

Läs igenom förteckningen över våra samarbetspartners när du utformar din lista över önskade praktikplatser. FOTON: Monika Herczeg, Johanna Carling & Amanda Pettersson (fotoelever Kungstensgymnasiet).

 
 

I VILKEN STAD PRAKTISERAR JAG?

All undervisning äger rum i Düsseldorf och här finns de flesta av våra samarbetsföretag. Beroende på praktikplats har vi också kontakt med företag i exempelvis Köln, Essen, Duisburg eller Bonn. I praktikplatslistan framgår det vilka platser det rör sig om. Praktikplatserna befinner sig på pendlingsavstånd, dvs det brukar inte vara något problem att bo kvar i Düsseldorf under språkpraktiken. En del av kursdeltagarna väljer ändå att flytta. Under den inledande intensivkursen finns gott om tid för att undersöka olika alternativ och vi bistår dig gärna med goda råd.


HÖR VÅRA STUDENTER BERÄTTA OM SINA PRAKTIKPLATSER